Angličtina direct

DIRECT METHOD for ENGLISH

Nejlepším způsobem, jak se naučit jazyk, je jednoduše jím mluvit. Direct Method - přímá metoda je založena na předpokladu, že se student učí cizí jazyk stejným způsobem jako svou mateřskou řeč, tedy co nejpřirozeněji. Nejprve slova a věty slyší, pak je podle učitele opakuje, pochopí jejich význam a nakonec je umí sám použít a sestavit do vět. Teprve poté se učí číst a psát. 

V cizojazyčném prostředí jsou studenti nuceni mluvit až 6x častěji než při tradičních metodách. Cílem je přimět studenta rovnou myslet v cizím jazyce, nepřekládat si slova a věty a eliminovat používání češtiny. Ideální je výuka v menších skupinkách, aby měl student dostatečný prostor se projevit; výsledkem je odbourání strachu z mluvení a získání potřebného sebevědomí.


Principy výuky angličtiny přímou metodou

 • student mluví již od první hodiny
 • výuka funguje na základě řízené konverzace systémem "otázka - odpověď"
 • učitel položí otázku, student odpovídá celými větami, aby své znalosti ihned
  a dostatečně procvičil; zpočátku odpovídá především podle předepsaných odpovědí; v dalších fázích má v odpovídání větší svobodu
 • student dostává prostor klást otázky učiteli i spolužákům - vzájemná interakce
 • učitel představí nová slovíčka a gramatiku, poté klade otázky s jejich použitím; vše nového je vyučováno v kontextu a ihned procvičeno v praxi
 • velký důraz je kladen na přesnost odpovědí, výslovnost a stavbu vět; student je nabádám ke správnému použití jazyka již od začátku
 • základem je pravidelné opakování - v hodině je mu věnován dostatečný prostor
 • cílem je udělat z mluvení automatizovaný proces; reagovat rychle bez nutnosti překladu
 • konverzace a další druhy aktivit - poslech, diktáty, čtení, dialogy, konverzace

Výukové materiály

KIDS English
určeno pro děti 6 - 13 let, vhodné již od předškoláků


úrovně A1 - B1

TEENS English

určeno pro děti 13 - 18 let

úrovně A1 - B1

GENERAL English

úrovně A1 - C1

 • Učebnice obsahují aktuální slovní zásobu a gramatiku, materiály k procvičení, komunikační cvičení - poslechy
  a dialogy z každodenního života (např. restaurace, cestování).
 • KIDS English a TEENS English navíc obsahují hry, úkoly
  a výukové materiály navržené speciálně pro děti
  a teenagery.

 • K učebnici dostane každý student CD zdarma
  s nahrávkami hodin, diktáty, čtením, cvičením a překlady slovní zásoby.

 • Součástí metody Direct Method for English je také vzdělávací online zóna zdarma. Tam si studenti mohou procvičit svoje vědomosti interaktivní formou.

Materiály a škola Direct Method Olomouc podléhají licenční ochraně. Triolas Olomouc je exkluzivním držitelem licence DME pro Olomouc.

Systém Direct Method je vytvořen i pro další jazyky - němčina, španělština, portugalština, francouzština a ruština a je jím vyučováno ve 20 zemích světa.