Suzuki housle

SUZUKIHO METODA

Každé dítě se může naučit hrát na hudební nástroj, pokud je mu učitelem ve spolupráci s rodiči vytvořeno inspirující prostředí a radostná a hravá atmosféra, při níž se bude dítě zároveň bavit i učit. Dítě přichází na svět s obrovským potenciálem, který je potřeba co nejdříve rozvíjet. Není důvod čekat až na školní věk a absolvovat talentové zkoušky - mluvit se dítě také učí hned od narození a bez talentovek:).

Hra na housle podle Suzukiho metody je koncipovaná jako souhrn co nejmenších krůčků tak, aby je každé dítě zvládlo, bylo motivováno, mělo radost z pokroků a aby se mu hudba stala přirozenou součástí života. Není to však jen pouhý "návod", jak se naučit hrát na nástroj. Cílem Suzukiho metody je kultivovat celkový vývoj dítěte. Skrze hudbu a hru na nástroj se rozvíjí koordinace pohybů, jemná motorika, koncentrace a formují se charakterové vlastnosti jako je vytrvalost, disciplína a píle.


Principy výuky hry na housle podle Suzukiho metody

Časné začátky
Poslech a opakování
Role a podpora rodičů
Individuální výuka
Skupinová výuka
Sólo hraní v rámci skupinky
Veřejná sólo vystoupení
Pravidelné koncerty
Hraní zpaměti

  • Metoda mateřského jazyka - Suzukiho metoda vychází z metody mateřského jazyka (mother-tongue method) - dítě se naučí hrát na housle na základě stejného principu, jakým si osvojuje svůj mateřský jazyk. Děti kdekoli na světě se s lehkostí naučí mluvit plynule svou mateřštinou, ať je jakkoli obtížná. Jak je to možné? Mají nějakou speciální schopnost? Touha rodičů, naučit své dítě vše potřebné, aby v životě dobře obstálo, je zcela přirozená. Tak dlouho opakujeme slovo "máma", až ho jednoho dne dítě řekne. My se radujeme, chválíme a opakujeme, a poté přidáme "táta" a zase se radujeme, chválíme a opakujeme a přidáváme další a další...
  • Časný začátek - výuka od 3 - 4 let, každé dítě se učí ve vlastním tempu. Děti mohou začít na papírovém modelu houslí, až zvládnou správný postoj a držení, přejdou ke skutečnému nástroji. Ti nejmenší začínají na velikosti houslí 1/32 nebo 1/16.
  • Poslech - dítě se učí nové skladby pravidelným poslechem. Stejným způsobem se učí mluvit. Po narození nejprve neustále poslouchá a vstřebává jazyk ze svého prostředí, poté začne mluvit. 
  • Role rodičů - účastní se všech lekcí, jsou aktivně zapojeni a při hraní doma zastávají roli učitele; podporují, chválí a motivují. Rodič nemusí být hudebník, základy se naučí v hodinách společně s dítětem (a stává se, že si rodiče nakonec housle sami pořídí a začnou hrát pro radost s dětmi :o)). Tzv. Suzuki rovnostranný trojúhelník symbolizuje vzájemnou spolupráci mezi dítětem, rodičem a učitelem.
  • Individuální a skupinová výuka - dítě má každý týden individuální lekci s učitelem a navíc se pravidelně účastní skupinové výuky s ostatními dětmi různého věku. Skupinová výuka pěstuje souhru, radost a vzájemnou motivaci k hraní. 
  • Pravidelná vystoupení - doma pro rodinu, v rámci skupinky před ostatními dětmi a rodiči či na veřejných sólových a skupinových koncertech. Pomáhají budovat sebedůvěru, motivují a přináší radost.
  • Opakování - dítě se stále vrací k již zvládnutým skladbám, které dále zlepšuje a učí se na nich nové technické věci. Současně se učí skladby nové. Trojfázovost výuky spočívá v tom, že dítě opakuje skladby předchozí, pracuje na skladbě aktuální a připravuje vybraná obtížná místa ze skladby následující. Tímto způsobem se rozvíjí paměť a buduje repertoár.
  • Hra zpaměti - dítě hraje první roky zpaměti, skladby se učí poslechem a jejich opakováním je udržuje v paměti. Ke hře z not se přistupuje až později, po zvládnutí základů hry, aby se dítě mohlo při hraní na čtení not soustředit. Stejně jako v mateřském jazyce - dítě se nejprve naučí mluvit a potom číst.


Česká Suzuki asociace zajišťuje dodržování profesionálních standardů Suzukiho metody - její užívání pouze kvalifikovanými Suzuki učiteli v ČR, kteří absolvovali specifický kurz akreditovaný Evropskou Suzuki asociací. Slouží jako platforma pro učitele, studenty, rodiče, hudebníky a příznivce Suzukiho metody v ČR